Menu Close

Darbuotojai

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1. Laima Vaidilienė muzikos mokytoja aukštasis muzikos mokytoja metodininkė
2. Vitalija Vaitiekūnaitė mokytoja (priešmokyklinio ugdymo) aukštasis auklėtoja metodininkė
3. Virginija Jurevičienė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) aukštasis auklėtoja metodininkė
4. Rasa Jurikienė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) specialusis vidurinis vyresnioji auklėtoja
5. Elida Kunigonienė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) aukštasis vyresnioji auklėtoja
6. Nida Kučinskienė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) specialusis vidurinis vyresnioji auklėtoja
7. Sandra Kulikauskaitė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) studijuoja
8. Rima Simanavičienė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) specialusis vidurinis vyresnioji auklėtoja
9. Irma Samuolienė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) aukštasis mokytoja
10. Daiva Mieldažienė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) specialusis vidurinis mokytoja
11. Rasa Aukštikalnienė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) specialus vidurinis mokytoja
12. Jurgita Žitkevičiūtė mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) aukštasis mokytoja
13. Laura Adomėlė logopedė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) aukštasis mokytoja, vyresnioji logopedė
14. Solveiga Puišienė logopedė aukštasis logopedė
15. Jurgita Naikauskienė neformaliojo ugdymo mokytoja aukštasis vyresnioji mokytoja

 

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ nepedagoginiai darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Birutė Jankauskienė mokytojo padėjėja
2. Dalia Balienė slaugytoja, dietistė
3. Danutė Januškienė virėja
4. Nijolė Bražienė virėja
5. Violeta Mikėnienė ūkvedė, sandėlininkė
6. Jūratė Dalebienė auklėtojo padėjėja
7. Kristina Aleknaitė-Stanienė auklėtojo padėjėja
8. Audronė Čiurlienė auklėtojo padėjėja
9. Zita Varnauskienė auklėtojo padėjėja
10. Danutė Žiaunienė auklėtojo padėjėja
11. Rita Valmienė auklėtojo padėjėja
12. Jovita Raukštienė auklėtojo padėjėja
13. Danguolė Leišienė skalbėja
14. Svetlana Jakutienė valytoja
15. Zita Vilimienė kiemsargė
16. Algirdas Janikūnas statinių priežiūros darbininkas
17. Erikas Jurevičius statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis
18. Andrius Čiurlys statinių priežiūros darbininkas
Skip to content