Menu Close

Darbuotojai

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija
1. Laima Vaidilienė muzikos mokytoja aukštasis muzikos mokytoja metodininkė
2. Vitalija Vaitiekūnaitė priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis auklėtoja metodininkė
3. Virginija Jurevičienė priešmokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis auklėtoja metodininkė
4. Rasa Jurikienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialusis vidurinis vyresnioji auklėtoja
5. Elida Kunigonienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis vyresnioji auklėtoja
6. Nida Kučinskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialusis vidurinis vyresnioji auklėtoja
7. Agnė Gadeckienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis mokytoja
8. Rima Simanavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialusis vidurinis vyresnioji auklėtoja
9. Irma Samuolienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis mokytoja
10. Daiva Mieldažienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialusis vidurinis mokytoja
11. Rasa Aukštikalnienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja specialus vidurinis vyresnioji mokytoja
12. Jurgita Žitkevičiūtė ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis mokytoja
13. Laura Adomėlė logopedė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja aukštasis vyresnioji mokytoja, vyresnioji logopedė
14. Solveiga Puišienė logopedė aukštasis logopedė metodininkė
15. Jurgita Naikauskienė neformaliojo ugdymo mokytoja aukštasis vyresnioji mokytoja

 

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ nepedagoginiai darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Birutė Jankauskienė mokytojo padėjėja
2. Dalia Balienė slaugytoja, maitinimo organizavimo specialistas
3. Danutė Januškienė virėja
4. Nijolė Bražienė virėja
5. Inga Cemnickienė sandėlininkė
6. Jūratė Dalebienė auklėtojo padėjėja
7. Kristina Aleknaitė-Stanienė auklėtojo padėjėja
8. Zita Vilimienė auklėtojo padėjėja
9. Zita Varnauskienė auklėtojo padėjėja
10. Danutė Žiaunienė auklėtojo padėjėja
11. Rita Valmienė auklėtojo padėjėja
12. Jovita Raukštienė auklėtojo padėjėja
13. Danguolė Leišienė skalbėja,  kiemsargė
14. Svetlana Jakutienė valytoja
15. Algirdas Janikūnas statinių priežiūros darbininkas
16. Erikas Jurevičius statinių priežiūros darbininkas, kiemsargis
17. Andrius Čiurlys statinių priežiūros darbininkas
18. Asta Štrimaitienė ūkvedė
Skip to content