Menu Close

Apie darželį

Bendros žinios apie įstaigą:
Įstaigos pavadinimas: Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“
Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Steigėjas: Kupiškio rajono savivaldybės taryba
Įstaigos tipas: lopšelis-darželis
Įstaigos paskirtis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Mokymo kalba: lietuvių

Vizija
Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“ – saugi, sveiką gyvenseną puoselėjanti, atvira naujovėms ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje auga kūrybiški, laimingi Kupiškio krašto vaikai.
Misija – kūrybingo, sveiko, laisvo, norinčio mokytis ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymas.
Filosofija – mylimas vaikas. Mes norime, kad jis augtų sveikas, linksmas, smalsus, bendraujantis.
Mūsų vertybės:  draugiškumas, tolerancija, kūrybingumas, profesionalumas, saugumas, lankstumas.

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ veiklos pradžios data – 1987 m. lapkričio 12 d.  Tuo metu įstaiga vadinosi Kupiškio miesto vaikų lopšeliu – darželiu Nr. 4.

Įstaigos vedėja nuo įkūrimo iki 1994 m. rugpjūčio 31 d. dirbo Lina Rimšienė. Nuo 1994 m. rugsėjo 1d. įstaigai pradėjo vadovauti Gelmina Buzienė.

Kupiškio rajono tarybos 1995 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. 115  įstaiga pavadinta Kupiškio miesto vaikų lopšeliu-darželiu „Obelėlė“, o 1999 m. rugsėjo 30 d. Kupiškio rajono tarybos sprendimu Nr. 93 įstaiga pavadinta Kupiškio vaikų lopšeliu-darželiu „Obelėlė“.

Nuo 2007 m. vasario 20 d. Kupiškio vaikų lopšeliui-darželiui „Obelėlė“ vadovauja  Danguolė Koženiauskienė.

Šiuo metu Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“ – 7 grupių ikimokyklinio ugdymo įstaiga, dirbanti nuo 7.00 val. iki 17.30 val.

Mūsų mažiausieji lanko ankstyvojo amžiaus vaikų nuo 2 iki 3 metų grupę. Ikimokyklinio amžiaus yra keturios vaikų grupės, viena mišri vaikų grupė ir viena priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė. Mažųjų grupėje yra 15 vaikučių, mišrioje grupėje – 16 vaikučių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse – po 20 vaikučių.

Įstaiga pasirinkusi sveikos gyvensenos ugdymo kryptį:  2003 m. buvome įtraukti į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Šiuo metu dalyvaujame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veikloje.

Darželio bendruomenės nariai mano, kad vaiko fizinių galių ugdymas, organizmo grūdinimas, higieninių įgūdžių formavimas, geras emocinis klimatas grupėse ir šeimoje formuoja vaiko vertybines nuostatas, padeda tinkamai pasiruošti mokyklai.

Dirba 16 pedagogų: 11 iš jų įgiję aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 5 – aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. Dirba neformaliojo švietimo mokytoja (kūno kultūros mokytoja), logopedė.

Kupiškio  vaikų  lopšelio-darželio  „Obelėlė“   himnas  ir  vėliava

Saldiniai obuoliukai

Pražydo obelėlė –
Žiūriu į kvapų sniegą –
Saldiniai obuoliukai
Baltuos lopšeliuos miega.

Baltuos lopšeliuos supas
Žali obels mažyliai.
Mažyliams geros bitės
Lopšinę dūzgia tyliai.

O rytą skuba lietūs
Gležnų veidukų prausti.
Nušvinta obuoliukai –
Žandukai ima rausti.

Ir vėjas, ir saulutė
Mažylių neužmiršta.
Pamato saulė šalną,
Parodo aukso pirštą.

Ir bėga kaip ožkelė
Šalna į tamsų klonį.
Ir auga obuoliukai
Sveiki, tvirti, raudoni.

Eilės Martyno Vainilaičio
Muzika Laimos Vaidilienės

Skip to content