Menu Close

Korupcijos prevencija

 

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį


Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė” pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, sąrašas:

  • Direktorius;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

Pareigybės, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus


Pareigybių, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

  • Direktorius;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • Asmenys, atsakingi už viešųjų pirkimų vykdymą.

 

Praneškite apie korupcijos atvejus


Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti, prašome pranešti tel. (8 459) 35 386 arba elektroniniu paštu prevencija@kupiskioobelele.lt.

 

Anonimiškai pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307.

 

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

 

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Nustatyti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai


2022 m. negautas nė vienas pranešimas apie korupcinio pobūdžio pažeidimus.

 

Subjektas, atsakingas už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje


Kontaktinių asmenų duomenys:

Antikorupcinės komisijos pirmininkė
Dalia Balienė
Tel.: (8 459) 35 386
El. paštas: prevencija@kupiskioobelele.lt 

Nariai: Laima Vaidilienė
Tel.: (8 459) 35 386
El. paštas: prevencija@kupiskioobelele.lt 

Birutė Jankauskienė
Tel.: (8 459) 35 386
El. paštas: prevencija@kupiskioobelele.lt 

Skip to content