Menu Close

Darbo grupės

PATVIRTINTA
Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“
direktoriaus 2023 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-97

1. Darželio įvaizdžiui formuoti:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai :   Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja;
Vitalija Vaitiekūnaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Elida Kunigonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja;
Nida Kučinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Virginija Jurevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

2. Ryšiams su visuomene palaikyti:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai: Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rasa Jurikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

3.  Darželio interjero tvarkymui:

Pirmininkas – Virginija Jurevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai: Elida Kunigonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Nida Kučinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Danguolė Leišienė, skalbėja.

4. Darželio aplinkos tvarkymui:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai:  Rima Simanavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Birutė Jankauskienė, mokytojo padėjėja;
Erikas Jurevičius, darbininkas, kiemsargis;
Danguolė Leišienė, skalbėja.

5. Mokytojų atestacijos komisija:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai: Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Virginija Jurevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja;
Rita Molienė, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Jurgita Trifeldienė, Kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

6. Savišalpos fondo grupė:
Pirmininkas – Rima Simanavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai: Rasa Jurikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Jūratė Dalebienė, auklėtojo padėjėja;
Danutė Žiaunienė, auklėtojo padėjėja.

7. Vaiko gerovės komisija:
Pirmininkas – Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorius – Daiva Mieldažienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai: Laura Adomėlė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė;
Vitalija Vaitiekūnaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Dalia Balienė, slaugytoja, maitinimo organizavimo specialistė;
Solveiga Puišienė, logopedė.

8. Darželio laikraščio „Žinios iš „Obelėlės“ redakcija:
Redaktorius: Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Rasa Jurikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Elida Kunigonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

9. Viešųjų pirkimų organizatorius:
Asta Štrimaitienė, ūkvedė.

10. Neblaivumo darbe prevencijos komisija:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai: Dalia Balienė, slaugytoja, maitinimo organizavimo specialistė;
Zita Varnauskienė, auklėtojo padėjėja;
Danutė Januškienė, virėja.

11. Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai:
Rasa Jurikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

12. Sveikos gyvensenos koordinavimo grupė:
Pirmininkas – Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Rima Simanavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Dalia Balienė, slaugytoja, maitinimo organizavimo specialistė;
Rasa Aukštikalnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Irma Samuolienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

13. Trumpalaikio turto ir medžiagų nurašymo ir likvidavimo komisija:
Pirmininkas – Dalia Balienė, slaugytoja, maitinimo organizavimo specialistė.
Nariai: Laura Adomėlė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė;
Irma Samuolienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Jūratė Dalebienė, auklėtojo padėjėja;
Danguolė Leišienė, skalbėja, kiemsargė.

14. Inventorizacijos atlikimo komisija:
Pirmininkas – Dalia Balienė, slaugytoja, maitinimo organizavimo specialistė.
Nariai: Vitalija Vaitiekūnaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Jūratė Dalebienė, auklėtojo padėjėja;
Svetlana Jakutienė, valytoja;
Danguolė Leišienė, skalbėja, kiemsargė.

15. Komisija Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos 1,2 % GPM lėšomis kontroliuoti:
Pirmininkas – Rasa Jurikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Sekretorius – Rasa Aukštikalnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Nariai: Asta Štrimaitienė, ūkvedė;
Dalia Balienė, slaugytoja, maitinimo organizavimo specialistė.

16. Emocinės sveikatos ugdymo ir tausojimo koordinavimo grupė:
Pirmininkas  – Elida Kunigonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai: Rasa Jurikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Nida Kučinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Laura Adomėlė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė.

17. Vaikų  saugaus  elgesio ugdymo koordinavimo grupė:

Pirmininkas – Jurgita Žitkevičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai: Laura Adomėlė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, logopedė;
Agnė Gadeckienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja.

18. Etnokultūrinio ugdymo grupė:

Pirmininkas –Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja.
Nariai: Vitalija Vaitiekūnaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Virginija Jurevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Daiva Mieldažienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

19. Sporto būrelio vadovas –  Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

20. Muzikavimo būrelio vadovas –  Laima Vaidilienė, muzikos  mokytoja.

21. Duomenų apsaugos pareigūnas – Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja.

22. Darbo taryba:
Pirmininkas – Dalia Balienė, slaugytoja, maitinimo organizavimo specialistė.
Sekretorius – Vitalija Vaitiekūnaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Narys – Rasa Jurikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

23. Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė:
Pirmininkas – Dalia Balienė, slaugytoja, maitinimo organizavimo specialistė.
Nariai: Rasa Jurikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Danguolė Koženiauskienė, direktorė;
Zita Vilimienė, auklėtojo padėjėja;
Nijolė Bražienė, virėja.

Skip to content