Menu Close

Darbo grupės

PATVIRTINTA
Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“
direktoriaus 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-47

1. Darželio įvaizdžiui formuoti:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai :   Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja;
Vitalija Vaitiekūnaitė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo);
Elida Kunigonienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Nida Kučinskienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Virginija Jurevičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

2. Ryšiams su visuomene palaikyti:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai: Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

3.  Darželio interjero tvarkymui:

Pirmininkas – Virginija Jurevičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).
Nariai: Elida Kunigonienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) ;
Nida Kučinskienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Danguolė Leišienė, skalbėja.

4. Darželio aplinkos tvarkymui:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai:  Rima Simanavičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Birutė Jankauskienė, mokytojo padėjėja;
Erikas Jurevičius, darbininkas;
Danguolė Leišienė, skalbėja;
Zita Vilimienė, kiemsargė.

5. Savišalpos fondo grupė:
Pirmininkas – Rima Simanavičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).
Nariai: Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Jūratė Dalebienė, auklėtojo padėjėja;
Danutė Žiaunienė, auklėtojo padėjėja.

6. Darželio laikraščio „Žinios iš „Obelėlės“ redakcija:
Redaktorius: Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai: Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Elida Kunigonienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

7. Viešųjų pirkimų organizatorius:
Violeta Mikėnienė, ūkvedė.

8. Neblaivumo darbe prevencijos komisija:
Pirmininkas – Danguolė Koženiauskienė, direktorė.
Nariai: Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė;
Zita Varnauskienė, auklėtojo padėjėja;
Danutė Januškienė, virėja.

9. Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai:
Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

10. Sveikos gyvensenos koordinavimo grupė:
Pirmininkas – Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai – Rima Simanavičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) ;
Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė;
Rasa Aukštikalnienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Irma Samuolienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

11. Materialinių vertybių užpajamavimo ir nurašymo komisija:
Pirmininkas – Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja.
Nariai: Vitalija Vaitiekūnaitė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo);
Laura Adomėlė,  mokytoja (ikimokyklinio ugdymo), logopedė;
Nijolė Bražienė, virėja.

12. Inventorizacijos atlikimo komisija:
Pirmininkas – Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė.
Nariai: Irma Samuolienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Kristina Aleknaitė-Stanienė, auklėtojo padėjėja;
Rita Valmienė, auklėtojo padėjėja;
Svetlana Jakutienė, valytoja.

13. Komisija Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos  1,2% GPM lėšoms kontroliuoti:
Pirmininkas – Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).
Sekretorius – Rasa Aukštikalnienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Nariai: Violeta Mikėnienė, ūkvedė;
Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė.

14. Emocinės sveikatos ugdymo ir tausojimo koordinavimo grupė:
Pirmininkas  – Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).
Nariai: Nida Kučinskienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Elida Kunigonienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Rasa Aukštikalnienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Laura Adomėlė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo), logopedė.

15. Vaikų  saugaus  elgesio  ir  savisaugos  įgūdžių   ugdymo koordinavimo grupė:

Pirmininkas – Jurgita Žitkevičiūtė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).
Nariai: Laura Adomėlė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo), logopedė;
Sandra Kulikauskaitė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

16. Etnokultūrinio ugdymo grupė:

Pirmininkas – Vitalija Vaitiekūnaitė, mokytoja (priešmokyklinio ugdymo).
Nariai: Nida Kučinskienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja;
Virginija Jurevičienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Daiva Mieldažienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

17. Sporto būrelio vadovas –  Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

18. Muzikavimo būrelio vadovas –  Laima Vaidilienė, muzikos  mokytoja.

19. Dailės ir rankų darbų būrelio vadovas – Virginija Jurevičienė,  mokytoja (ikimokyklinio ugdymo).

20. Duomenų apsaugos pareigūnas – Laima Vaidilienė, muzikos mokytoja.

21. Vidaus kontrolės priežiūros darbo grupė:
Pirmininkas – Dalia Balienė, slaugytoja, dietistė.
Nariai: Rasa Jurikienė, mokytoja (ikimokyklinio ugdymo);
Danguolė Koženiauskienė, direktorė;
Danutė Januškienė, virėja;
Violeta Mikėnienė, ūkvedė, sandėlininkė;
Audronė Čiurlienė, auklėtojo padėjėja;
Jovita Raukštienė, auklėtojo padėjėja.

Skip to content