Menu Close

2013-11-14

2013 m. lapkričio 14 d. Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ vyko Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ seminaras „Vaikų psichinės sveikatos saugojimas ir puoselėjimas“. Tai vienas iš projekto „Diagnozė: Sveikatos virusas Lietuvos darželiuose“ renginių.

Fotoakimirkos »

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Virginija Jurevičienė parodė atvirą veiklą „Vaidybinė veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje“.  Auklėtoja Vitalija Vaitiekūnaitė kartu su muzikos pedagoge Laima Vaidiliene pravedė atvirą veiklą „Tautosakos elementai ikimokyklinio ugdymo grupėje“. Kolegės iš Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ , Rokiškio darželio „Varpelis“, asociacijos prezidentė Danutė Jakučiūnienė susipažino su darželio grupėmis, kitomis ugdymo aplinkomis. Pirmo aukšto koridoriuje veikė logopedės Laimos Sidabrienės fotografijų paroda „Emocijos“. Šios nuotraukos puikiai derėjo prie seminaro temos.
Po pažinties su darželiu sekė pranešimai, kuriuos skaitė Virginija Jurevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – „Vaikų psichinės sveikatos puoselėjimas per vaidybą“, Rasa Jurikienė, auklėtoja – „Grupės mikroklimatas“, Laima Sidabrienė, logopedė – „Raiški kalba – gerų emocijų pagrindas“. Pranešimą „Prevencinis projektas „Į pagalbą mažiesiems“ skaitė Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos psichologė Violeta Sabanskienė. Stendinį pranešimą „Sėkmingesnės adaptacijos link“ parengė Valerija Kuprienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir Danguolė Koženiauskienė, direktorė, o „Psichinės – emocinės vaikų sveikatos ugdymas per muzikavimą, šokius, etnokultūrą“ – Vitalija Vaitiekūnaitė, auklėtoja ir Laima Vaidilienė, muzikos pedagogė.
Asociacijos prezidentė Danutė Jakučiūnienė gerai įvertino mūsų darbą saugant ir puoselėjant vaikų psichinę sveikatą. Ji sakė, kad jaučiamas kasdienis ne tik auklėtojų, bet ir viso kolektyvo nuoširdus darbas. Puiki Kupiškio rajono ŠPT iniciatyva eiti į darželius, padėti mažiesiems. Tai prevencinis projektas, padedantis priešmokyklinio amžiaus vaikams susivokti savo jausmuose, atsipalaiduoti, lavinami socialiniai įgūdžiai ir kt.  Ačiū visoms, kurios nešykštėjote mums gražių žodžių. Teigiamoms emocijoms ir darbuotojų psichinei sveikatai jie taip reikalingi.
Sekančią dieną tą patį seminarą pravedėme Kupiškio rajono pedagogėms.

Valerija Kuprienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                   

 

Skip to content