Menu Close

Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ edukacinių erdvių modernizavimas

2018 m. rugpjūčio 16 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas – www.kupiskis.lt) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas.html) pasirašė projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0008 „Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ edukacinių erdvių modernizavimas“ finansavimo ir administravimo sutartį.

 

Bendra projekto vertė – 143 430,45 euro. Projektui įgyvendinti skiriama 75 224,19 euro finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir 68 206,26 euro Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonės „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ tikslus ir uždavinius. Daugiau informacijos apie 20142020 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą ir Europos Sąjungos teisės aktus galite rasti adresu: www.esinvesticijos.lt.

Projekto tikslas padidinti ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo paslaugų efektyvumą ir paslaugų kokybės gerinimą Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė”.

Atsižvelgiant į Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje “Obelėlė” (toliau Kupiškio vaikų l. – d. “Obelėlė”) esantį vaikų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo vietų trūkumą, prastą vaikų ugdymo grupių ir joms priskiriamų erdvių patalpų būklę, nepakankamas sąlygas užtikrinti kokybišką ir prieinamą vaikų ugdymą bei siekiant padidinti kokybiško bendrojo ugdymo prieinamumą vaikams, gyvenantiems Kupiškio rajone, remiant Savivaldybės iniciatyvą ir įsipareigojimus didinti įstaigų tinklo efektyvumą ir prieinamumą taip, kad visiems būtų sudarytos sąlygos gauti kokybiškas ir prieinamas švietimo paslaugas, projekto įgyvendinimo metu Kupiškio vaikų l. – d. „Obelėlė“ bus suremontuotos vienos lopšelio (15 vaikų) grupės, kurią lankančių vaikų amžius nuo 2 iki 3 metų, bei vienos mišrios (16 vaikų) grupės, kurią lankančių vaikų amžius nuo 2 iki 6 metų, patalpos, neįgalių vaikų reikmėms bus pritaikytas patekimas į lopšelio darželio patalpas, įrengiant du pandusus bei praplatinant lauko duris prie įėjimo į pastatą ir į lopšelio grupę.

Projekto nauda. Įgyvendinus projektą, bus atnaujintos dvi Kupiškio vaikų l. – d. „Obelėlė“ grupės ir joms priskiriamos patalpos (bus atnaujinta 15 esamų vietų ir įkurta 16 papildomų vietų vaikų ugdymui), įsigyti baldai ir ugdymo turiniui perteikti reikalinga įranga, sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios ir saugios erdvės ikimokyklinio ugdymo programų įgyvendinimui, švietimo infrastruktūros pajėgumas išaugs nuo esamo 115 iki 131.

Projekto vadovas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Mažvydas Šalkauskas, tel. (8 459) 35 507, el. paštas mazvydas.salkauskas@kupiskis.lt.

Skip to content