Menu Close

Baigiamoji darželio gimtadienio šventė

Gegužės 25-ąją surengta baigiamoji šventė, kurioje dalyvavo buvę šios įstaigos darbuotojai, socialiniai partneriai, steigėjai, darželio tarybos nariai. Susirinkusiems koncertavo darželio auklėtiniai. Buvo parodytas filmukas „Diena „Obelėlėje“, kur išsamiai ir vaizdžiai  papasakota apie darželio veiklą.

Fotoakimirkos »

Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas padėkomis už sėkmingą darbą ugdant jaunąją kartą apdovanojo  darbuotojus: Virginiją Jurevičienę, priešmokyklinio ugdymo pedagogę, Liną Rimšienę, auklėtoją, buvusią pirmąją „Obelėlės“ vedėją, auklėtojas Rasą Jurikienę, Rimą Simanavičienę, Vitaliją Vaitiekūnaitę, Vandą Valiaugienę, auklėtojų padėjėjas Jūratę Dalebienę, Eleną Raudonienę, ūkvedę, Violetą Mikėnienę, dirbančią nuo darželio įkūrimo, skalbėją Danguolę Leišienę, kiemsargę Birutę Jankauskienę, direktorę Danguolę Koženiauskienę.

Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content