Menu Close

Tarptautinis projektas „Say Hello to the World“

2018-2019 mokslo metais Kupiškio vaikų lopšelio-darželio  „Obelėlė“ priešmokyklinės „Šermukšniukų“ grupės vaikai  kartu su auklėtoja Laura Adomėle, priešmokyklinio ugdymo pedagoge Vitalija Vaitiekūnaite, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Naikauskiene, neformaliojo švietimo mokytoja Laima Baltušiene  dalyvavo tarptautiniame projekte „Say Hello to the World“ („Pasakyk pasauliui Labas“).
Bendradarbiavome su Kroatijos  Zagrebo miesto darželiu „DV Malešnica“  „Vynuogių“ grupės mišraus amžiaus vaikais ir jų auklėtojomis. Projekto iniciatorius – Slovėnijos FINI taryba Radeče. Šio projekto tikslas – skatinti vaikus per įvairias įdomias veiklas susipažinti su kitų šalių (ir pristatyti savo šalies) įžymiais žmonėmis, istoriniais objektais, kultūra ir papročiais, stiprinant ryšius tarp skirtingų tautų, ugdant toleranciją.
Veiklos buvo vykdomos pagal temas, kurios buvo susietos su penkiais pirštais: nykštys – tai aš; rodomasis pirštas – aš ir mano šeima; vidurinis – aš ir mano darželis; smilius – aš ir mano miestas; mažasis pirštas – aš ir mano šalis.  Projektas padėjo pagerinti ugdymo kokybę, nes buvo naudojama IKT. Kartą per mėnesį vykdavo video skambučiai, kurių metu anglų kalba buvo pristatoma vis nauja tema, dainuojamas projekto himnas, kitos dainelės,  žaidžiami žaidimai, dalijamasi patirtimi.
Ši nauja patirtis vaikus ir pedagogus  skatino domėtis savo krašto  ir kitos šalies tradicijomis, kultūra. Buvo ugdomas solidarumas ir  pagarba kitoms tautoms, ypač dabar, kai pasaulis tampa vis labiau atviras ir prieinamas visiems.
Parašėme  straipsnį anglų kalba apie savo patirtį dalyvaujant šiame projekte. Straipsnis su  nuotraukomis bus įtrauktas į kuriamą bendrą knygą „Say hello to the World“, kurią gausime ir mes kartu su Tolerantiško darželio pažymėjimu.

Laura Adomėlė, auklėtoja, logopedė

Skip to content