Menu Close

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ nuo šių metų birželio mėnesio  įgyvendinamas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. Projekto trukmė – 11 mėnesių. Projektas tęsis iki 2019 m. balandžio mėnesio 30 d.
Projekto metu psichologė Violeta Sabanskienė teiks psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams),  pedagogams ir kitiems  įstaigos darbuotojams. Kiekvienas tėvelis galės pasinaudoti galimybe pasikonsultuoti su psichologe dėl savo vaiko ugdymo.

 

Psichologė stebės vaikų veiklą, vaikų tarpusavio bendravimą, bendravimą su suaugusiais. Su stebėjimo rezultatais dalinsis su grupės auklėtojomis, vaikų tėveliais. Individualių konsultacijų metu patars rūpimais klausimais.    
Rugsėjo mėnesį psichologė didelį dėmesį skirs naujokų adaptacijai darželyje: stebės vaikus grupėje, tėvams skaitys paskaitas ir juos konsultuos.
Keturiose darželio grupėse psichologė ves  grupinius užsiėmimus vaikams pagal programą „Mokomės bendrauti, pažinti save ir savo jausmus“. Užsiėmimų trukmė grupei – 2 mėnesiai.
Kiekvieną mėnesį psichologė rengs pokalbius su tėvais aktualiais vaikų auklėjimo klausimais, skaitys paskaitas tėvų susirinkimuose.
Tėveliai grupėse gaus informaciją apie konkrečias psichologės veiklas.
Tikimės, kad bendromis (administracijos, psichologo, auklėtojų, tėvų) pastangomis sieksime vaikų psichologinės gerovės.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė Violeta Sabanskienė

Skip to content