Menu Close

Projektas „Mas Kupiškio vaikėliai”

2017 m. birželio 5-16 d. vykdėme pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Mas Kupiškio vaikėliai”. Tai tęstinė darželio etnokultūrinio ugdymo darbo grupės veikla, kuri mūsų darželyje vykdoma  per visus mokslo metus: ruošiamasi  kalendorinėms šventėms, mokomasi lietuvių liaudies dainelių, žaidimų ir t.t.  5-6 metų vaikai yra imliausi perimti etnokultūros vertybes.  Todėl projekto įgyvendinimo metu dalyvavome 5 edukacinėse programose, aplankėme Kupiškio etnografijos muziejų, Kupiškio piliakalnį, nuvažiavome į Laukminiškių kaimo muziejų ir V. Šleivytės paveikslų galeriją. Savo įspūdžiais po išvykų vaikai dalinosi piešiniuose, siūlines lėlytes „aprengėme“ pačių gamintais tautiniais kostiumais, karpiniais papuošėme darželio salę. Visi vaikų darbai buvo eksponuojami  darželyje parodoje „Mas Kupiškio vaikėliai, grožūs mūsų darbėliai“. Su projekto įgyvendinimu buvo supažindinti tėvai vakaronėje „Mas  – kupiškėnai“, kur kupiškėniška tarme dainavo ir kalbėjo vaikai ir pedagogų ansamblis „Dainija“.
Projekte vykdomose veiklose dalyvavo VšĮ Kupiškio vaikų dienos centro vaikai ir auklėtoja.

Skaidrės »

Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content