Menu Close

Projektas „Inovacijos vaikų darželyje“

Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ (toliau – darželis)  baigiamas įgyvendinti projektas „Inovacijos vaikų darželyje“.  Projekto vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra. Tai –  nacionalinis projektas, skirtas švietimo įstaigų darbuotojams, ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, švietimo savivaldos institucijų darbuotojams, kurių vykdomos funkcijos yra tiesiogiai susiję su projekte įgyvendinamomis veiklomis, mokyklų bendruomenių nariams.

Projektas „Inovacijos  vaikų darželyje 1“ (pdf)

Projektas „Inovacijos vaikų darželyje 2“ (pdf)

 

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką, skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandyti ir įdiegti. Šiam uždaviniui pasiekti buvo planuojama išmokyti, kaip dirbti su dviem ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais 60 ikimokyklinio ugdymo mokytojų, pavaduotojų ugdymui ir direktorių, kurie, pabaigę mokymų programą, kartu su kitais mokymų dalyviais apmokytų apie 225 ikimokyklinio ugdymo mokytojus, pavaduotojus ugdymui ir direktorius.

Projektas ,,Inovacijos vaikų darželyje“ atitinka 2014–2020  m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 9  prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.2.1. uždavinį ,,Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje“, kuriame pažymima, kad ESF remiamos veiklos sudarys sąlygas atnaujinti ikimokyklinio ugdymo įstaigose taikomus pasenusius ugdymo organizavimo modelius, metodus, ugdymo įrankius, priemones ir turinį.

Mūsų darželyje, kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais, 2020 m. rugsėjo – lapkričio mėn. mokėsi direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Naikauskienė ir mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Regina Petrikienė. Pabaigus mokymų programą (96 val.), šios pedagogės nuo 2021 m. balandžio mėn. vykdo mokymus (96 val.) ikimokyklinio ugdymo mokytojams, pavaduotojams ugdymui ir direktoriams  iš Panevėžio lopšelio-darželio „Dobilas“, Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio, Anykščių  lopšelio-darželio „Žiogelis“ ir mūsų darželio (dalyvauja mokytoja (ikimokyklinio ugdymo) Nida Kučinskienė ir direktorė Danguolė Koženiauskienė). Mokymų metu dalyviai išbandė  ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių idėjas, diegiant inovacijas, atrandant tinkamiausius ugdymo kokybės tobulinimo būdus bei pasirengiant su kolegomis dalintis gerąja praktika.

Direktorė Danguolė Koženiauskienė

Skip to content