Menu Close

„Mokyklos link“

Kovo 19 d. buvo vedama atvira veikla priešmokyklinio amžiaus vaikų tėveliams ir darželio pedagogėms „Mokyklos link“.  Veiklą vedė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Virginija Jurevičienė.  Būsimieji pirmokai žaidė, dainavo, vaidino,  atliko įvairias užduotėles: atsakė į klausimus, išgirdo nurodytą garsą žodyje, sekė skaitomą tekstą, rado tekste nurodytas raideles, skaičiavo ir t. t. Stebėję veiklą tėveliai džiaugėsi vaikų gebėjimais, palaikė juos plojimais.

Fotoakimirkos »

 

Darželyje plėtojami kiekvieno vaiko gebėjimai. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikas mokosi žaisdamas, spontaniškai tyrinėdamas, veikdamas savarankiškai ir vaikų grupėje. Kryptingai, tikslingai organizuojant ugdymą vaikas išsiugdo būtinus gebėjimus, užtikrinančius gerą savijautą, sėkmingą veiklą, pasitikėjimą savo jėgomis.

 

Vaikystėje įgyti gebėjimų pradmenys  daro įtaką tolesniam vaiko ugdymui(si):

  • sprendžiant įvairias problemas;
  • priimant sprendimus;
  • bendraujant, bendradarbiaujant su kitais vaikais ir suaugusiaisiais;
  • išreiškiant save įvairiose srityse;
  • pažįstant ir tyrinėjant supančią aplinką.

 

Skip to content