Menu Close

Mokyklėlė „Pumpurėliai“

Vienerių – dvejų metų vaikų ir jų mamų (tėčių, močiučių, senelių, auklių) mokyklėlė „Pumpurėliai“ šiais metais prasidėjo kovo 4 d. Mokyklėlę lankyti pareiškė norą 22 vaikučių šeimos. Į pirmą užsiėmimą atvyko 15 vaikučių šeimos. Iš viso buvo 12 užsiėmimų (antradieniais), o tai sudarė 105 vaikadienius. Vidutiniškai viename užsiėmime dalyvavo 8-9 vaikai. Vaikų amžius: 2011 m. – 4; 2012 m. – 10; 2013 m. – 1. Visi vaikučiai darželį pradės lankyti nuo rugsėjo 1 d. Tėvai buvo paprašyti išsakyti savo nuomonę dėl mokyklėlės veiklos. Atsiliepimai labai geri – 100 % tėvų mokyklėlė pateisino lūkesčius ir buvo naudinga vaikams. Mažyliai žaidė, šoko,  lipdė, piešė, o svarbiausia, kad visų veiklų metu buvo kartu su bendraamžiais, būsimomis auklėtojomis.
Tėvai buvo šviečiami pedagoginėmis temomis, logopediniais klausimais , susipažino su darželio darbo organizavimo tvarka, higienos reikalavimais, valgiaraščiais, apmokėjimo už darželį tvarka. Mokyklėlės veiklą įgyvendino: auklėtojos V. Valiaugienė, L. Rimšienė, R. Jurikienė, V. Vaitiekūnaitė, R. Simanavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. Jurevičienė, logopedė L. Sidabrienė, muzikos pedagogė L. Vaidilienė, dietistė D. Balienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Kuprienė , direktorė D. Koženiauskienė.

Fotoakimirkos »

Skip to content