Menu Close

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas informuoja!

Gyventojų informuotumas, skatinimas registruotis į karo komendantūras yra svarbus ne tik krašto apsaugos sistemai, bet ir savivaldybei. Jei kiltų pavojus valstybei, pagrindinis šalies gynybos principas būtų visuotinė gynyba. Vadinasi, Lietuvos gynybai būtų sutelkiami visi ištekliai ir panaudojamos karinės bei nekarinės priemonės. Pirmiausia, Lietuvą ginklu gintų kariuomenė kartu su NATO sąjungininkais, bet prie šalies gynybos privalėtų prisidėti ir civilinės institucijos bei piliečiai. Jie valstybę galėtų ginti ginklu arba galėtų įsitraukti į neginkluotą pilietinį pasipriešinimą. Svarbu stiprinti tinklaveiką su savivaldybėmis ir burti pilietiškus asmenis regionuose. Aktyvių ir pilietiškų žmonių tinklą priešui sunkiau išardyti. Kuo tas tinklas didesnis, tuo efektyvesnė žmonių mobilizacija. Tai viena iš pagrindinių stipraus pilietinio pasipriešinimo prielaidų.
KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas pristato naują būdą ginti savo šeimą, miestą, kraštą. Karo komendantūros yra užnugario sistema, kuri karo atveju būtų parama Lietuvos kariuomenei. Lietuvos piliečiai, pritaikydami savo įgūdžius ir veikdami savivaldybės lygiu, padės užtikrinti valstybei gyvybiškai svarbias funkcijas ir gintis nuo priešo. Platus komendantūrų tinklas leis paruošti pilietiškai nusiteikusius asmenis, kad šie galėtų ginti konkrečias, jiems gerai pažįstamas gyvenamąsias vietoves.
Informacija apie pilietinį pasipriešinimą, mobilizaciją ir karo komendantūras:
Skip to content