Menu Close

Įgyvendintas projektas „Sportiniai šeimų vakarai“

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“ įgyvendino projektą „Sportiniai šeimų vakarai“, bendrai finansuojamą valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administravo  Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.
Projekto uždaviniai: 1) Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ lauko sporto įrenginių, sporto inventoriaus plėtra; 2) fizinio aktyvumo veiklų organizavimas darželio bendruomenei (vaikams, tėvams, darbuotojams) ir Kupiškio miesto Kraštiečių mikrorajono gyventojams.

Buvo sudarytos sąlygos  projekto dalyviams 2 kartus per savaitę 2020 m. birželio-spalio mėn. laisvalaikį leisti  sportuojant: žaidžiant krepšinį, futbolą, tinklinį, tenisą, mankštinantis ant treniruoklių, gimnastikos įrengimų.
Projekto lėšomis  įsigyta sportinio inventoriaus už 6000 Eur: 5580 Eur – Sporto rėmimo fondo lėšos, 420 Eur – Kupiškio rajono savivaldybės lėšos. Nupirkti 3 nauji treniruokliai, 5 gimnastikos įrenginiai, 2 krepšinio stovai, tinklinio stovas, kamuoliai, 2 bokso kriaušės,  kitas smulkus sportinis inventorius.
Įvyko 37 fizinės veiklos ir 4 šventinės dienos, kuriose dalyvavo: 48 Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“  ugdytiniai, 82 ugdytinių tėvai, 25 darželio darbuotojai, 27 Kupiškio miesto Kraštiečių mikrorajono vaikai, jaunuoliai, 37 suaugusieji iš Kupiškio miesto Kraštiečių mikrorajono ir iš kitų vietovių.
Vaikai, matydami suaugusiųjų pavyzdį, įgijo poreikį fiziniam aktyvumui, o tai reiškia, kad gerėjo jų fizinė, psichinė ir socialinė sveikata. Šeimos daugiau laiko praleido kartu.

Fotoakimirkos »

Projekto administratorė, direktorė Danguolė Koženiauskienė
Projekto vykdytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Naikauskienė

 

Skip to content