Menu Close

Globa mažųjų akimis

Rugsėjo 29 d. mūsų darželyje svečiavosi socialinė darbuotoja Asta Sriubiškė iš Kupiškio socialinių paslaugų centro. Ji pasakojo vaikams „Liūto karaliaus” istoriją, kaip liūdna būna, kai netenki savo šeimos. Vėliau vaikai spalvino paveikslėlius apie šią istoriją, o kitoje lapo pusėje buvo informacija tėveliams, kurią vaikai parnešė į namus. Socialinė darbuotoja atkeliavo su kilnia misija, perduoti tėveliams žinią apie vaikus, neturinčius šeimos, apie globėjų ir įtėvių rengimo programą – GIMK.

Fotoakimirkos »

Jurgita Naikauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content