Menu Close

2013-05-28

Mokyklėlės „Pumpurėliai“ veiklos analizė

Mokyklėlė skirta nelankantiems darželio vienerių-dvejų metų vaikams ir jų tėvams.
Tikslas – sudaryti sąlygas ir siekti  vienerių-dvejų  metų vaiko asmenybinės, emocinės, socialinės, kalbos, kūrybiškumo, judėjimo, pažinimo raidos.
Mokyklėlė veiklą pradėjo 2013 m. kovo 5 d. Veikla vyko 12 kartų  (3 mėnesius, kiekvieną antradienį, 12.30 val.).

Fotoakimirkos »

Mokyklėlę pradėjo lankyti 13 vaikučių, baigė – 10 (1-išvyko gyventi į kitą rajoną; 1- pradėjo lankyti mūsų darželį, 1- dėl kitų priežasčių).
Amžius: 2010 m. – 3  vaikai, 2011 – 10 vaikų. Lankyta vaikadienų – 78 (vidutiniškai – 6,5 ). Didžiausias atėjusių skaičius – 8, mažiausias – 5.
Programą įgyvendino 9 pedagogės:  Rasa Jurikienė, auklėtoja, Virginija Jurevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Danguolė Koženiauskienė, direktorė, Valerija Kuprienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Lina Rimšienė, auklėtoja, Laima Sidabrienė, logopedė, Laima Vaidilienė, muzikos pedagogė, Vitalija Vaitiekūnaitė, auklėtoja, Vanda Valiaugienė, auklėtoja. Veikla: žaidimai, žaidinimai, kėkavimai, judri veikla, meninė veikla, masažiukai ir t.t. Pokalbių su tėvais temos: vaiko adaptacija, vaiko kalbos lavinimas, koks yra vienerių, dvejų metų vaikas.
Padalomosios medžiagos temos: „Vaiko vystymosi raida nuo 1 iki 2 metų“, „Skaitykime savo vaikams“,  „Žaidinimai – geros dvasinės ir fizinės būsenos dalis“, „Atmintinė tėveliams prieš pradedant vaikui lankyti darželį“, „Renkuosi darželį“.
Vaikų tėvai labai motyvuoti, todėl buvo įdomu sužinoti jų nuomonę apie mokyklėlės veiklą.
Tėvų apklausos rezultatai ir analizė
1.    Ko Jūs tikėjotės, ateidami į mokyklėlę?
–    Kad vaikas lengviau adaptuotųsi rugsėjo mėn. – 60 proc.
–    Visko, ko gavau, to ir tikėjausi – 20 proc.
–    Kad vaikas pabūtų kitoje aplinkoje, pažaistų su kitais vaikais – 20 proc.
2.    Ar mokyklėlė pateisino Jūsų lūkesčius?
–    Pateisino – 100 proc.
3.    Ar matote savo vaiko pažangą, palyginus su mokyklėlės lankymo pradžia ir pabaiga?
–    Mato pažangą – 60 proc.
–    Nemato pažangos – 20 proc.
–    Nežino – 20 proc.
4.    Kokia veikla Jūsų vaikui labiausiai patiko?
–    viskas – 40 proc.
–    žaidimai – 40 proc.
–    masažiukai – 20 proc.
5.    Kas  labiausiai patiko su vaiku atėjusiems suaugusiesiems?
–    Viskas – 60 proc.
–    Auklėtojos Vitalijos veikla – 20 proc.
–    Vaikų grupės ir auklėtojų veikla su vaikais – 20 proc.
6.    Dėl kokios veiklos abejojate?
–    Neabejoja dėl nieko – 60 proc.
–    Pokalbių ir vaikų žaidimų tuo pačiu metu – 20 proc.
–    Nežino – 20 proc.
7.    Ar užteko metodinių rekomendacijų, kurias pateikė pedagogės?
–    Užteko – 100 proc.
8.    Kokiais klausimais siūlytumėte kitais metais kalbėtis su tėvais?
–    Apie darželio naudą vaiko ugdymui(si) – 40 proc.
–    Kaip ir šiais metais – 60 proc.
9.    Ar buvo naudinga padalomoji medžiaga?
–    Taip – 100 proc.
10.    Ar rekomenduotumėte kitais metais mokyklėlę savo pažįstamiems?
–    Taip – 100 proc.
Išvada: 
1.    Vaikams buvo sudarytos sąlygos žaisti, pažinti,  bendrauti, patirti pirmąją meninę raišką, garsų, judesių įvairovę. 
2.    Tėvai buvo šviečiami pedagoginėmis, psichologinėmis temomis. 
3.    Mokyklėlės veikla  pateisino tėvų lūkesčius, todėl kitais metais bus tęsiama.
4.    Kitais mokslo metais mokyklėlės veiklą pradėti lapkričio mėn.
5.    Į mokyklėlės  veiklos planą įtraukti kalendorines šventes.
6.    Pokalbių su tėvais metu  pedagogėms skirti didesnį dėmesį  vaikų veiklai.

Paruošė                                                                                        D. Koženiauskienė, direktorė


Skip to content